• Vereniging tot Nut & Genoegen 2.0
  Vereniging tot Nut & Genoegen 2.0

  Nut en Genoegen herleeft!

 • Zeilexcursie Pampus
  Zeilexcursie Pampus
 • Het Nut in vuur en vlam
  Het Nut in vuur en vlam
 • Erik Hulzebosch
  Erik Hulzebosch

  Succesvolle bijeenkomst met Erik Hulzebosch

  Zondagmiddag 18 maart kwam Erik Hulzebosch naar Cafe Rest. Luning om daar een optreden te verzorgen. Na afloop was er ruimte om gezellig na te praten met op de achtergrond muziek verzorgd door Bart Kiers.

 • Excursie Attero Wijster
  Excursie Attero Wijster
 • Cave Canem
  Cave Canem
 • Zeilexcursie Pampus
  Zeilexcursie Pampus

 

Wat is dat vereniging tot Nut en Genoegen Ruinen?

Als het onderwerp Nut en Genoegen ter sprake komt wordt vaak de vraag gesteld: "wat is dat dan, het Nut"?  Die vraag is altijd wat lastig te beantwoorden. De vereniging tot Nut en Genoegen nu is heel wat anders dan het Nut en Genoegen van bijvoorbeeld 1864.  Want zover gaat het al terug. Het Nut was een een organisatievorm die er naar streefde de bevolking zich te laten ontwikkelen. Aanvankelijk in materiële zin waarbij men moet denken aan het verharden van wegen, het organiseren van straatverlichting etc. Dit waren allemaal functies voor het algemeen Nut. Zo ook nu nog spreken wij van Nutsbedrijven als het gaat om de levering van gas en elektriciteit aan de huishoudens. Later kwam daar ook de intellectuele ontwikkeling van de bevolking bij. Boeken waren vroeger een kostbaar bezit. Het Nut regelde de aanschaf en roulatie van leesboeken onder die Ruiners die dat wensten. Uiteindelijk is hier de bibliotheek uit voort gevloeid. Ook de oprichting van de eerste bank in Ruinen is geregeld door het Nut. Uiteindelijk is deze vanuit het Nut verzelfstandigd en na tal van fusies en samenwerking opgegaan in de SNS bank.  

Naast al deze nuttige functies kwam ook het genoegen. Culturele verrijking met gastsprekers (soms van ver) die vanaf het station in Echten werden opgehaald. Later ging men zelf toneelspelen en op excursie om met eigen ogen te zien hoe het elders was.
Dit alles in het kort wat het Nut was.

Het nieuwe Nut, voor zover daar sprake van is, maakt een moderniseringsslag. In deze tijd van Internet, druk bezette mensen, veel sport- en andere verenigingen in het dorp maken dat men zich af kan vragen. Wat voegt dit Nut toe? Met andere woorden; Heeft het Nut nut?
Dit nieuwe Nut heeft zeker een toegevoegde waarde.
Wij willen met een beperkte frequentie activiteiten, bijeenkomsten en excursies organiseren  met mensen en instanties waarbij deuren worden geopend voor ons waar u als individu niet gauw zou komen. Daarnaast willen wij tijdens deze bijeenkomsten de dorpsbewoners op een andere manier met elkaar in contact laten komen. Waar mogelijk hebben al onze bijeenkomsten op enigerlei wijze een link met een dorpsbewoner die iets over haar of zijn hobby of baan verteld.

Na de algemene ledenvergadering van december 2018 bestaat het bestuur uit;;
voorzitter - Margriet Steenbergen
secretaris - Leda Westenbrink
penningmeester - Wiebe Arts,
lid - Derk Jan Hoving,
lid - Hans Hakkert
lid - Eelkje Bult

 TERUG naar de homepage

Actueel

Hier zullen we u op de hoogte houden van het laatste nieuws

box actueel
Lees meer: Actueel

Nut en Genoegen

Wat is dat vereniging tot Nut en Genoegen Ruinen?

box over
Lees meer: Nut en Genoegen

Lid Worden

Ook lid worden van de oudste vereniging van Ruinen?

Contact

Contact gegevens Nut en Genoegen Ruinen

box contact